Hoe is de mood in de Europese vertaalsector?

Language Industry Survey 2020Hoe is de mood? Deze vraag kunnen we op verschillende manieren beantwoorden. Met harde cijfers over omzet, winst en investeringen natuurlijk, maar ook door in de sector te peilen naar de verwachtingen over omzet, winst en investeringen. 

Hoe kunnen we luisteren naar de verwachtingen en bezorgdheden die er in de sector leven. Door vragen te stellen over wat voor de sector belangrijk is: human resources, aanwerving, uitbesteding, de relatie tussen de verschillende actoren in de markt (freelance vertalers en vertaalbedrijven bijvoorbeeld), samenwerking met onderwijs, technologische ontwikkelingen natuurlijk ook.

Welnu, dat is precies wat de jaarlijkse Language Industry Survey nu al sinds 2013 doet: door middel van een enquête inzicht proberen te krijgen in het sentiment in de Europese vertaalsector en in de trends die er voor de sector toe doen. Met andere woorden: door te proberen te achterhalen hoeveel vertrouwen heeft de Europese vertaalsector in zichzelf?

Bent u actief in het vertaalsegment van de Europese taalsector (als aanbieder, inkoper of opleidingsinstelling), vul de enquête in en bepaal mee de mood van uw branche.

 

Anders dan voorgaande edities bevat de enquête dit jaar subsets met vragen die zijn aangepast aan verschillende soorten respondenten: vertaalbedrijven, freelance vertaalprofessionals, vertaalafdelingen in ondernemingen en andere organisaties, vertaalopleidingen, inkopers van vertaaldiensten. Eenmaal in de enquête navigeert u vanzelf naar de juiste subset.

Begin april ontvangt u het antwoord op de vraag hoe de mood in de Europese vertaalsector is. Op één voorwaarde: dat er voldoende respondenten zoals u aan de enquête deelnemen. Deelnemen kan tot 22 februari 2020.

Uw perceptie telt: klik hier om de enquête te starten.


Samenwerking

Deze enquête, die in 2013 een gezamenlijk initiatief was van de vertaalafdeling van de Europese Commissie (DGT, directoraat-generaal Vertaling) en de Europese koepel van federaties van vertaalondernemingen EUATC (European Union of Associations of Translation Companies), wordt intussen ook ondersteund door het andere Europese netwerk van vertaalondernemingen ELIA (European Language Industry Association), door GALA (Globalization and Localization Association) en door FIT Europe (de Europese tak van de internationale federatie van vertalers / Fédération Internationale des Traducteurs).

DGT is bij de enquête betrokken via twee eigen initiatieven: het European Masters' in Translation-netwerk (EMT), een netwerk en kwaliteitslabel voor academische vertaalopleidingen met intussen ruim tachtig leden, en LIND, een deskundigenplatform met als doel zo veel mogelijk feiten en cijfers over de Europese vertaalsector te verzamelen.


Dit was de stemming in de Europese vertaalsector in 2019

In 2019 was de stemming positief, maar wat voorzichtiger positief dan in 2017 en 2018. De sector verwachtte nog steeds groei, maar de verwachtingen waren meer gematigd, vooral bij de zelfstandige vertalers.

Het investeringssentiment bleef overtuigend positief en ook de verwachtingen op het gebied van aanwervingen wezen op een sterk vertrouwen in de sector.

Over heel de sector genomen werden in 2019 de prijsdruk en de machinevertaling als de belangrijkste bezorgdheden genoemd. Tegelijkertijd en ironisch genoeg noemden vertaalbedrijven de machinevertaling ook de meest positieve trend. Omdat minder dan de helft van de ca. 1500 respondenten meldde dat ze op regelmatige basis vertaalmachines gebruiken, kunnen we de vertaalmachine nog niet als een mainstream-tool beschouwen. Misschien in 2020?


Raadpleeg de resultaten van de recentste Language Industry Survey (2019, in het Engels) op het LIND-platform van DGT.

De Language Industry Survey (2020) is enkel in het Engels beschikbaar.

 

Aanvullende gegevens