CrossLang coördineert Bologna Translation Service

CrossLang coördineert Bologna Translation ServiceCrossLang (Gent) coördineert een door Europa gesubsidieerd project dat tegen het voorjaar van 2013 een kwalitatieve en betaalbare online vertaalmachine voor het vertalen van studieprogramma's en studiegidsen van hogeronderwijsinstellingen moet opleveren.

Om het ECTS-label (European Credit Transfer and Accumulation System) te behalen zien steeds meer onderwijsinstellingen in Europa zich genoodzaakt om hun educatieve informatie in het Engels aan te bieden. Ook om buitenlandse studenten aan te trekken en zich internationaal te profileren vinden ze het cruciaal dat ze deze informatie in het Engels of zelfs Chinees beschikbaar kunnen maken. Omdat dit om enorme volumes te vertalen tekst gaat, is het voor vele instellingen onbetaalbaar om deze informatie manueel te laten vertalen. De Bologna Translation Service wil hiervoor een oplossing bieden: een kwalitatieve, betaalbare, online vertaalmachine die specifiek ontworpen is voor vertalingen van studieprogramma's.

De ontwikkeling van dit domeinspecifieke vertaalsysteem gebeurt in het kader van een project dat door de Europese Unie (ICT PSP) mede wordt gefinancierd. De Bologna Translation Service moet immers de internationale positie van de Europese hogeronderwijsinstellingen bestendigen. De totale projectkost bedraagt 3,16 miljoen euro. De EU draagt de helft (1,58 miljoen euro) bij.

Een aanzienlijk deel van het project wordt besteed aan het ontsluiten en verzamelen van data voor het trainen en verbeteren van de statistische MT-systemen (MT = machine translation). Naast de vrij verkrijgbare corpora die het resultaat zijn van vroegere projecten (bv. het Dutch Parallel Corpus) worden ook bestaande vertalingen gebruikt die de universitaire partners ter beschikking stellen.

De projectpartners naast CrossLang zijn Convertus (Zweden), Applied Language Solutions (VK), de Universiteit van Koç (Turkije) en Eleka Ingeniaritza Lingusitikoa (Spanje).
Convertus, een spin-off van de Universiteit van Uppsala, ontwikkelde eerder al voor de Zweedse hogeronderwijsmarkt de Syllabus Translator, een domeinspecifieke adaptatie van een automatisch vertaalsysteem dat het werk was van een universitaire onderzoeksgroep. De Syllabus Translator vertaalt syllabi en cursusinformatie uit het Zweeds in het Engels. De Syllabus Translator is bij verschillende Zweedse universiteiten in gebruik.
De Bologna Translation Service kan worden beschouwd als een uitbreiding van de Syllabus Translator met vertaalcapaciteit uit het Fins, Frans, Nederlands, Portugees, Spaans, Turks en Duits in het Engels en uit het Engels in het Chinees.

Belangstellende hogeronderwijsinstellingen kunnen zich aansluiten bij de Bologna User Group.

CrossLang (de nieuwe naam van Cross Language) is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in de automatisering van de vertaal- en lokalisatieprocessen in grote organisaties. Het bedrijf bestaat tien jaar en wordt geleid door Heidi Depraetere en Luc Meertens.


Meer info: www.bologna-translation.eu


Meer info: www.crosslang.com


(dd - 13/1/2012)

Aanvullende gegevens