Espresso met of zonder Latte

Het Nederlandse vertaal- en softwarebureau Language Networks bv heeft versie 2.0 gelanceerd van haar workflowbeheersysteem voor vertalingen (translation workflow management system). Espresso is client-servergebaseerd en stelt vertaalbureaus in staat een geïntegreerd beheer te voeren van de klanten, resourcen en projecten. Andere mogelijkheden zijn het automatisch berekenen en beheren van offertes, prijslijsten en facturatie, planning van de workflow, automatisch creëren van workflowdocumenten en een grafische rapportagemodule.

Lees meer...

Aanvullende gegevens