Hybride MT-systemen in opmars

Op 24 september 2005 heeft in Borovets (Bulgarije) een workshop plaats met als thema 'Modern approaches in translation technologies'. Elders leest u dat deze workshop aansluit op een internationale conferentie met als thema 'Recent advances in Natural Language Processing'.
Met de globaliserende communicatie lijken de automatische vertaling (MT - machine translation) en computerondersteund vertalen (CAT - computer assisted translation) steeds belangrijker technologieën te worden die die communicatie moeten ondersteunen en makkelijker maken. >
Wat de automatische vertaling betreft, heeft het voorbije decennium de corpusgebaseerde benadering sterk veld gewonnen en lijkt de belangstelling voor de regelgebaseerde benadering wel te kwijnen. De corpusgebaseerde systemen hebben dan ook als grote voordeel dat ze makkelijker profijt lijken te kunnen trekken van eerder vertaald tekstmateriaal en bestaande terminologieën.

Lees meer...

Aanvullende gegevens