Studiedag softwarelokali­satie

Van vrijdag 11 tot zaterdag 12 maart 2005 organiseert het Institut für Informationsmanagement der Fachhochschule Köln (IIM) een seminar over softwarelokalisatie (in Keulen). De bedoeling van het seminar is de deelnemers inzicht te geven in het lokalisatieproces en vertrouwd te maken met de technische hulpmiddelen en arbeidsmethodes die in het lokalisatieproces worden ingezet.

Lees meer...

Aanvullende gegevens