Betere kwaliteit en kortere time-to-market met ver­taalgeheugen

Er waren het afgelopen najaar enquêtes bij de vleet: GALA, LISA, CommonSense, Erasmushogeschool, Van Dale ...  Zo'n 270 bedrijven vulden de enquête van LISA (Localisation Industry Standards Organisation) over het gebruik van vertaalgeheugens in. Het leverde een aantal interessante bevindingen op.

Lees meer...

Aanvullende gegevens