Dire presque la même chose : Expériences de traduction (boek)

Dire presque la même chose : Expériences de traductionBij de Franse uitgeverij Grasset & Fasquelle is het boek 'Dire presque la même chose : Expériences de traduction' verschenen. Het gaat om de Franse vertaling van een boek van Umberto Eco uit 2003: 'Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione'. Het werk is geen theoretische beschouwing over de vertaling, maar een bespreking van de wezenlijke problemen die zich voordoen bij het vertalen en waar de vertaler mee om moet gaan.

Lees meer...

Aanvullende gegevens