Nieuwe Vertaalgids Frans Nederlands


Bij de uitgeverij UGA Continuga (Kortrijk-Heule) is de 'Nieuwe Vertaalgids Frans Nederlands' verschenen onder redactie van Karinne Eyckmans en Winibert Segers. De Nieuwe Vertaalgids Frans Nederlands is een actualisering van de Vertaalgids van Willy Penninckx & Paul Buyse, waarvan de eerste uitgave al in de jaren zeventig verscheen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts