Isabelle Robert doctor in de vertaalwetenschap met proefschrift over revisie

Isabelle Robert doctor in de vertaalwetenschap met proefschrift over revisieHet gezond verstand zegt dat een vertaling die je hebt nagekeken met de brontekst erbij vervolgens nog beter wordt als je ze nog eens naleest zonder de brontekst erbij.
Klopt niet, zegt Isabelle Robert. Een vertaling een tweede keer nalezen is niet significant efficiënter dan de vertaling vergelijken met de originele tekst en het erbij houden.

Isabelle Robert onderzocht in haar doctoraat de efficiëntie van de vier meest gebruikte revisieprocedures op de Belgische vertaalmarkt: (1) de vertaling één keer nalezen zonder naar de originele tekst te kijken, behalve bij twijfel (monolinguale procedure); (2) de vertaling rechtstreeks vergelijken met de originele tekst (bilinguale procedure); (3) de vertaling rechtstreeks vergelijken met de originele tekst en dan de vertaling nog eens nalezen (bilinguale + monolinguale procedure); (4) de vertaling eerst nalezen en dan ze vergelijken met de originele tekst (monolinguale + bilinguale procedure).

Lees meer...

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts