Vertaalcompetentie evalueren (colloquium)

Vertaalcompetentie evalueren

Vrijdag 7 mei organiseert het departement Toegepaste taalkunde van de Lessius Hogeschool in Antwerpen een colloquium over het evalueren van vertaalcompetentie. Op het programma staan twee rondetafelgesprekken. Het eerste gesprek gaat over de verhouding tussen didactiek en evaluatie (oefenen en toetsen). Het tweede gesprek gaat over het probleem van de betrouwbaarheid en validiteit bij het competentiegerichte evalueren.

Lees meer...

Aanvullende gegevens