Didactiek van de Arabische vertaling

Vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober heeft in Brussel een colloquium plaats over Arabische vertaalkunde.
De studie van het Arabisch en van de Arabische vertaling kent aan de universiteiten van de Lage Landen een lange traditie. De studie gaat terug op de Renaissance. Maar, zo stellen de organisatoren van het colloquium vast, de studie van het Arabisch als modern communicatiemiddel en van de vertaling heeft zich ondanks de lange traditie nog niet ontwikkeld tot een volwaardige academische discipline.

Lees meer...

Aanvullende gegevens