Symposium over corpusgebaseerd vertaalonderzoek

Op vrijdag 8 januari en zaterdag 9 januari volgend jaar wordt in Gent een symposium gehouden met als thema en titel 'Methodological Advances in Corpus-Based Translation Studies'. Sinds de vertaalwetenschap onderzoek kan verrichten op corpora, zijn uit zulk corpusgebaseerd onderzoek al vele interessante inzichten in vertaalde taal en in het vertaalproces voortgekomen. Toch is er nog veel braakliggend terrein. In vele talen is nog weinig of geen corpusgebaseerd onderzoek verricht en de methoden en concepten die de vertaalwetenschap hanteert, zijn zeker nog voor verfijning en vernieuwing vatbaar.

Lees meer...

Aanvullende gegevens