CultuurPrijs Vlaanderen voor vertalingen

CultuurPrijzen Vlaanderen 2008Met de 'CultuurPrijzen Vlaanderen' bekroont de Vlaamse Gemeenschap ‘persoonlijkheden en organisaties die op een bijzondere manier kleur en uitstraling geven aan de cultuurbeleving in Vlaanderen’. Driejaarlijks gaat er ook een CultuurPrijs naar een laureaat in de categorie vertalingen. Voor deze prijs komen native speakers die werk van een Vlaamse auteur hebben vertaald in aanmerking.

Lees meer...

Aanvullende gegevens