Vertalers sluiten aan bij vrije beroepers

De Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF) sluit aan bij de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FIVB). De FIVB heeft een associatieovereenkomst gesloten met de BKVTF. Dat heeft de FIVB bekendgemaakt.

Lees meer...

Aanvullende gegevens