Vertalen op Europees ni­veau

Op 1 oktober heeft aan de KU Leuven de startsessie plaats van de postacademische vorming 'Vertalen op Europees niveau'. 'Vertalen op Europees niveau' is eigenlijk mettertijd een verzamelterm geworden voor ondertussen zes cursussen van ieder veertien seminaries.

Lees meer...

Aanvullende gegevens