Vragen en antwoorden in De Kamer over gerechtsvertalers en -tolken

Vorige week kwamen in De Kamer plenair twee vragen aan bod over de situatie van de gerechtstolken en -vertalers. De vraagstellers waren Claude Marinower (VLD) en Hilde Claes (SPA-Spirit). Laurette Onkelinx, minister van Justitie, diende hen van antwoord. De minister verklaarde onder meer dat ze nog voor het einde van het jaar een voorontwerp van wet over de positie van de gerechtstolken en -vertalers zal voorleggen aan de Ministerraad.

Lees meer...

Aanvullende gegevens