Kwaliteit en statuut van beëdigde vertalers en tol­ken in de Kamer

Op 23 december 2004 keurde de federale ministerraad het voorontwerp van wet goed over het statuut van de beëdigde vertalers en tolken. Het voorontwerp was ingediend door minister van Justitie Laurette Onkelinx (zie Language Magazine van 29 december 2004). Daarna vroeg Onkelinx de Raad van State om advies. Dat officiële advies werd haar per brief van 16 februari 2005 toegestuurd. Ondertussen bevestigde Onkelinx in de Kamercommissie Justitie dat "de opmerkingen van de Raad van State momenteel worden onderzocht."
De aanleiding van haar uitspraken waren twee vragen van de kamerleden Hilde Claes en Claude Marinower, die al eerder vragen hadden gesteld over de kwaliteit van gerechtstolken en -vertalers. Zij wilden van de minister weten wat de stand van zaken is inzake het voorontwerp.

Lees meer...

Aanvullende gegevens