Nieuwe kaderwet kan posi­tie ver­talers en tolken ver­beteren

Vorige week is de kaderwet over het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep gepubliceerd in het Staatsblad.

Wat houdt de nieuwe wet precies in? En wat is de mogelijke betekenis van de nieuwe wet voor vertalers, tolken en andere dienstverlenende intellectuele beroepen? Is de nieuwe wet goed nieuws voor vertalers en tolken? Is het beroep van vertaler of tolk met de nieuwe kaderwet beschermd? Of erkend? Is de toegang tot het beroep daarmee gereglementeerd?

Waarnemers menen dat deze wet de positie van vertalers, tolken en andere (taal)professionals in België kan verbeteren. Kán.

Lees meer...

Aanvullende gegevens