Nieuw wettelijk kader voor Nederlandse gerechtstolken

In Nederland treedt op 1 januari 2009 een nieuwe 'Wet beëdigde tolken en vertalers' (Wbtv) in werking. De wet zegt dat alleen vertalers die ingeschreven zijn in het nieuwe 'Register beëdigde tolken en vertalers' (Rbtv) nog beëdigde vertalingen mogen maken. Het huidige 'Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers' (KTV) wordt opgeheven.

Lees meer...

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts