EN-15038: van norm naar certificaat

De Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF) organiseert op vrijdag 2 februari een informatie- en discussiebijeenkomst over de Europese norm voor vertaaldiensten NBN-EN-15038 en over de mogelijkheden voor certificatie.

Lees meer...

Aanvullende gegevens