EN 15038 in de vorm van een vragenlijst voor zelfevaluatie

Het Nederlandse normalisatie-instituut (NEN) heeft een vragenlijst voor zelfevaluatie gepubliceerd voor leveranciers van vertaaldiensten die willen aftoetsen of hun dienstverlening conform EN 15038 is. EN 15038 is de Europese norm voor vertaaldiensten, voluit "EN 15038 Vertaaldiensten - Eisen aan de dienstverlening".

Lees meer...

Aanvullende gegevens