Een vademecum voor de openbare aanbesteding van vertaaldiensten

Public procurement of translation services: a vade mecum for authors of tender specifications"Het komt nog te vaak voor dat de dienst die het bestek uitschrijft, wellicht door een gebrek aan inzicht in de eigenheden van de professionele vertaalwereld, de toewijzing uitsluitend laat afhangen van de prijs, met alle gevolgen van dien." Dat zegt Rudy Tirry, voorzitter van de Belgian Quality Translation Association (BQTA).

"Voor de overheid is dat een gemiste kans. Onze sector telt talloze professionals, zowel freelancers als vertaalbureaus, maar die moeten in het aanbestedingsproces wel de kans krijgen om hun waarde naar voren te brengen," aldus nog Guillaume Deneufbourg, voorzitter van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT).

BQTA en BKVT stelden op vrijdag 29 september 2017 in Brussel een vademecum voor met aanbevelingen voor overheidsdiensten die vertaalwerk uit te besteden hebben.

Lees meer...

Aanvullende gegevens