Vertaaldiensten (aanbesteding)

DG Connect (het directoraat-generaal Communicatienetwerken, inhoud en technologie van de Europese Commissie) wil een raamovereenkomst sluiten voor de vertaling van kennisgevingen en Commissiebesluiten die vallen onder artikel 7 van Kaderrichtlijn 2002/21/EG (zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/140/EG). De geraamde waarde is 3,5 miljoen euro.

Lees meer...

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts