BKVT: sectorcommissie voor hoofden van vertaaldiensten uit de startblokken

BKVT Sectorcommissie verantwoordelijken van vertaaldiensten over automatische vertaling (24/4/2014, Brussel)De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) heeft haar provinciale afdelingen opgedoekt. In de plaats daarvan komen er sectorcommissies. Er komt naar verluidt een sectorcommissie voor werknemers, een commissie voor beëdigd tolken en vertalers en er is intussen al een actieve sectorcommissie 'Verantwoordelijken van vertaaldiensten'. Op donderdag 24 april 2014 houdt deze commissie haar derde bijeenkomst in Brussel. Die gaat over automatische vertaling en de integratie ervan in vertaalgeheugens. Nathalie De Sutter van adviesbureau CrossLang (Gent) zal de bijeenkomst animeren met enkele concrete cases.

                   
De sectorcommissie voor hoofden van vertaaldiensten wil een keer per kwartaal bijeenkomen. De vorige bijeenkomst ging over vertaalsoftware. Nathalie De Sutter vergeleek Multitrans, DVX en Trados met elkaar.

In het najaar is een vergadering gepland die (onder voorbehoud) over planning, capaciteitsberekening en workflowsystemen zal gaan.

De onderwerpen die in deze sectorcommissie aan bod komen, zijn het resultaat van een enquête die bij de eerste belangstellenden voor deze commissie is afgenomen. Uit die enquête bleek vooral interesse voor technologie (vertaalsoftware, statistische verwerking, workflowsystemen, planningstools, terminologie-extractor), beleid (vertaalbeleid, plaats van de vertaaldienst in de organisatie, opleidingsbeleid, thuiswerk), kwaliteit (kwaliteitsborging, revisieproblematiek, organisatie van vertaalflow), evaluatie van vertalers (evaluatiebeleid, functiecategorieën, verloning, prestatiemeting, capaciteitsberekening), tarifering (tarieven van interne vertalingen, externe vertalingen, revisies, volumekortingen, berekening van een match), extra taalservices (copywriting, taaladvies, communicatieadvies, nalezen van drukproeven) en externe samenwerking (stagiairs, onderzoeksprojecten).

Deze sectorcommissie - voluit heet ze 'Sectorcommissie voor leidinggevenden van vertaaldiensten en vertaalcoördinatoren' - wordt geleid door Marleen Vanistendael en Ingrid Joosens. Marleen Vanistendael bemant de vertaaldienst bij SD Worx (Antwerpen). Ingrid Joosens leidt de taaldienst bij de Benelux Unie (Brussel).


Meer info bij Marleen Vanistendael (marleen.vanistendael@sdworx.com) en Ingrid Joosens (i.joosens@benelux.int)

Meer info: www.vertalers.be

 

Aanvullende gegevens