Tweejarige masteropleidingen (toegepaste) taalkunde nog niet voor morgen

Tweejarige masteropleidingen (toegepaste) taalkunde nog niet voor morgenDe tweejarige masteropleiding in de humane wetenschappen, en dus ook in de toegepaste taalkunde en de taal- en letterkunde gaat voorlopig niet door. De Vlaamse regering heeft op voorstel van onderwijsminister Pascal Smet beslist om alle aanvragen voor tweejarige masteropleidingen niet goed te keuren. Dat wil zeggen dat het Vlaams onderwijs nog minstens vijf jaar aan de arbeidsmarkt afgestudeerden zal aanbieden die, zeker in marktsegmenten waar er rechtstreekse concurrentie met tweejarige masters speelt, ernstig concurrentieel nadeel kunnen ondervinden.

De tweejarige masters (o.a. in het vertalen, tolken, meertalige (bedrijfs)communicatie, journalistiek, taalkunde), die eerst voor 2014-2015 en vervolgens voor 2015-2016 waren aangekondigd, zitten dus opnieuw in de koelkast. De minister wil eerst een kader uitwerken zodat alle ingediende en nog in te dienen aanvragen op uniforme wijze kunnen worden beoordeeld. De aanvragers reageren ontgoocheld en ontstemd.

Volgens de minister moet er eerst worden nagedacht hoe de instellingen samen een complementair aanbod kunnen bieden dat op de maatschappelijke noden is afgestemd. Ook de mogelijke differentiatie tussen masteropleidingen met een onderzoeksfinaliteit en opleidingen met een educatieve of beroepsgerichte finaliteit moet nader worden bekeken. Verder is de sociale en de financiële impact van de studieduurverlenging een belangrijk punt dat nog moet worden uitgeklaard.

Lees meer...

Aanvullende gegevens