De rol van het Duits als vertaaltaal in Vlaanderen (onderzoek)

Sven Vanoverschelde studeert aan het departement Vertaalkunde van de Hogeschool Gent. Voor zijn masterproef onderzoekt hij de rol van het Duits als vertaaltaal in Vlaanderen. Om zicht te krijgen op de situatie heeft hij een enquête opgesteld. Om een betrouwbaar zicht te krijgen op de situatie is een hoge respons op zijn enquête cruciaal.

Vertaalt u in of uit het Duits? Of werkt u op een of andere manier samen met vertalers Duits?

Lees meer...

Aanvullende gegevens