De superwolk van de vertaalsector

De superwolk van de vertaalsectorTAUS (Translation Automation User Society) is een internationale denktank voor de vertaalsector die de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de vertaalsector nastreeft, niet alleen met denkwerk maar ook met concrete acties in de vorm van onderzoek, evenementen, publicaties, enz. TAUS werkt in de eerste plaats voor de gebruikers maar ook voor de aanbieders van vertaaldiensten en vertaaltechnologie.

Lees meer...

Aanvullende gegevens