Permanente educatie voor Nederlandse vertalers en tolken: het aanbod

Permanente educatie voor Nederlandse vertalers en tolken: het aanbodIn Nederland moeten beëdigde vertalers en tolken in principe ingeschreven zijn in een nationaal register, het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Om de beëdiging te behouden, moeten ze voldoende aan permanente educatie (PE) doen. Dat houdt concreet in dat ze scholingsactiviteiten moeten bijwonen waaraan het Bureau voor Beëdigde Tolken en Vertalers (Bureau BTV) PE-punten heeft toegekend. Bureau BTV heeft nu een lijst opgesteld van scholingen en andere educatieve activiteiten die voor het behalen van PE-punten in aanmerking komen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens