Beaver failliet

De rechtbank van koophandel te Brussel heeft op 29 november 2009 het faillissement uitgesproken van vertaalbureau Beaver bvba (Galmaarden). Schuldvorderingen moeten binnen de termijn van 30 dagen ter griffie worden ingediend. De curator is Mr. Frans De Roy (Brussel).

Aanvullende gegevens