Code en certificatie voor vertaal- en tolkagentschappen?

De Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF) presenteert op vrijdag 8 mei een code voor beste praktijken van vertaal- en tolkagentschappen en een charter voor tolken-kwaliteitsadviseurs.

Lees meer...

Aanvullende gegevens