Nieuw bestuur BKVTF

De uittredende kandidaat-bestuurders van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF) zijn herbenoemd voor een periode van 2 jaar: Patricia Alarcón, Olivier Collard, Lisa Degen, Doris Grollmann, Rita Roggen, Patrick Rondou en Guy Van de Maele. Ook uittredend kandidaat-voorzitter Agnès Feltkamp is herbenoemd.

Lees meer...

Aanvullende gegevens