Financiële gezondheid van Belgische vertaalsector "relatief goed" - SWOT-analyse van de Belgische vertaalsector

Twee studenten bezorgen vertaalsector primeur met boeiende sectorstudie


De Belgische vertaalsector is klein, jong en versnipperd maar vertoont tekenen van volwassenwording. Hij groeit matig maar constant. En zijn financiële gezondheid is relatief goed.

Dat zeggen Pieter Claes en Pieter Barbé, twee studenten van het departement Handelswetenschappen van de Lessius Hogeschool (Antwerpen). Zij lichtten de Belgische vertaalsector door en maakten er een echte sectorstudie van. En dat is een primeur.


Claes en Barbé analyseerden de vraag en het aanbod op de vertaalmarkt. Ze onderzochten de structuur van de sector, de typische bedrijfsvoering en de marktbenadering van de bedrijven in de sector. Ze onderwierpen de hele vertaalsector aan een SWOT-analyse én ze lichtten de sector ook nog eens financieel grondig door. Dat deden ze met een enquête, met interviews en met financiële data uit verschillende bronnen.

Het resultaat van hun studiewerk is een boeiende verhandeling die voor de sector zeer relevant is. Opmerkelijk is al het loutere feit dat twee studenten in de handelswetenschappen erin geslaagd zijn een sectorstudie te maken van een sector die tot nu toe te versnipperd is gebleken om zelf zo'n studie, scan of schets van zichzelf te maken. Zoals om het even welke andere sector heeft ook de vertaalsector baat bij betrouwbare en relevante informatie over zichzelf.

Het moge duidelijk zijn dat deze studie met beperkte middelen tot stand is gekomen. Ook blijkt dat het voor studenten niet gemakkelijk is om zich de realiteit van een markt in te beelden. Dat blijkt meer dan eens uit de bespreking van de antwoorden op de enquêtevragen en uit de interpretatie die ze geven aan informatie die ze uit de interviews halen.

Claes en Barbé weten dat wel. Ze gebieden ook zelf de lezer voortdurend tot gepaste voorzichtigheid. Het siert hen voorts dat ze een strakke werkmethode hebben gehanteerd voor de financiële analyse. Voor de rest is hun houding aangenaam pretentieloos en schrijven ze, euhm, zonder gêne.
 
De dag dat de vertaalsector zelf een poging onderneemt om zichzelf van betrouwbare en relevante sectorinformatie te voorzien, zal hij niet om het werk van Claes en Barbé heen kunnen. Het is meer dan een stevige aanzet.

Lees meer...

Aanvullende gegevens