UK National Standards in Interpreting & Translating

Elders in deze Language Magazine leest u dat in het Verenigd Koninkrijk vorige week de National Language Standards (NLS) online beschikbaar zijn gesteld. Het gaat om een grondig herwerkte uitgave van de normenset die in 2001 in een eerste versie opgesteld was. Naast de NLS, die taalcompetenties op de werkplek beschrijven, is in het VK ook gewerkt aan Language Standards voor professionele tolken en vertalers.

Lees meer...

Aanvullende gegevens