EU-wervingsreserve juris­ten-vertalers met Neder­lands als hoofdtaal

Het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) kondigt een algemeen vergelijkend onderzoek aan voor de vorming van een reserve voor de aanwerving van Nederlandstalige juristen-vertalers (A*6). Kandidaten moeten een universitaire opleiding en een beroepservaring van minstens twee jaar hebben.

Lees meer...

Aanvullende gegevens