Onkelinx dient nieuw wetsontwerp in (1)

Minister van Justitie Laurette Onkelinx heeft net voor het zomerreces in de Kamer een wetsontwerp ingediend dat de voorwaarden moet regelen om beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken aan te wijzen in gerechtelijke procedures. De ontwerptekst is aangepast aan het advies dat de Raad van State verstrekte over een voorontwerp van wet dat eind 2004 al door de Ministerraad was goedgekeurd.

Lees meer...

Aanvullende gegevens