EU brengt voor nog eens 14 miljoen euro vertaalwerk uit het Engels naar de markt (aanbesteding)

Het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CDT - Translation Centre for the Bodies of the European Union, Luxemburg) levert vertaaldiensten aan een zeventigtal organen van de Europese Unie: agentschappen, bureaus, centra, instituten, raden en comités, en ook aan de Commissie, de Raad, het Hof van Justitie en de Europese Centrale Bank.

Lees meer...

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton - conclusies

KameelDe rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.

In de eerste aflevering maakte u kennis met de hoofdrolspelers Fields & co en werd u al meteen geconfronteerd met verschillende opvattingen over vertaalkwaliteit.

De tweede aflevering speelde zich af in de rechtbank. Daar bleek vertaalkwaliteit niet hetzelfde te zijn als buiten de rechtbank.

In de derde aflevering ontdekte u dat er stroomopwaartse vertaalkwaliteit bestaat, in de vierde stroomafwaartse.

In de vijfde aflevering las u hoe de rechter geconfronteerd werd met tolkprestaties van verschillende kwaliteit.

In de zesde aflevering nam u allerlei vertaalde stavingsstukken onder de loep.

In de zevende en voorlaatste aflevering moest u samen met de rechter oordelen over vertaalde verzoeken, oproepingen en beslissingen.

In de slotaflevering kwam u als vertaler zelf voor de rechter. U kwam midden in een auteursrechtelijk conflict terecht en bovendien dook er een probleem met uw contractuele aansprakelijkheid op.

Hoog tijd voor enkele slotoverwegingen en conclusies.

Lees meer...

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton - aflevering 8: de rechter en de vertaalkwaliteit als voorwerp van het materiële geding

KameelDe rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.

In de vorige aflevering moest u samen met de rechter oordelen over vertaalde verzoeken, oproepingen en beslissingen.

In deze achtste aflevering komt u als vertaler zelf voor de rechter. U komt midden in een auteursrechtelijk conflict terecht en bovendien duikt er een probleem met uw contractuele aansprakelijkheid op.

Lees meer...

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton - aflevering 7: de rechter en vertaalde verzoeken, oproepingen en beslissingen

KameelDe rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.

In de vorige aflevering beoordeelde u samen met de rechter de kwaliteit van stavingsstukken in vertaling. In deze zevende en voorlaatste aflevering moet u samen met de rechter oordelen over vertaalde verzoeken, oproepingen en beslissingen.

Lees meer...

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton - aflevering 6: de rechter en de vertaalkwaliteit van stavingsstukken

KameelDe rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.

In de vorige aflevering keek u mee over de schouder van de rechter. U zag hoe tolkprestaties niet altijd van dezelfde kwaliteit zijn en hoe de rechter het aanpakt wanneer de kwaliteit ter discussie staat.

In deze aflevering beoordeelt u samen met de rechter de kwaliteit van stavingsstukken in vertaling.

Lees meer...

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton - aflevering 5: de rechter en de kwaliteit van tolkprestaties

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.

In de vorige afleveringen kregen we inzage in gerechtelijke dossiers waarin de kwaliteit van de vertaling van procedurestukken ter discussie stond. We kregen tal van zaken te zien waarin rechters de vertaalkwaliteit stroomopwaarts beoordelen. En we kregen ook inzage in dossiers waarin rechters de controle van de vertaalkwaliteit stroomafwaarts aanpakken.

In deze vijfde aflevering kijken we weer mee over de schouder van de rechter. Dit keer zijn het de tolkprestaties die niet altijd van dezelfde kwaliteit zijn. Hoe pakt de rechter het aan wanneer de kwaliteit van het tolkwerk ter discussie staat?

Gent, Isabelle Bambust - De rechter krijgt in zijn dossiers op verschillende manieren met de kwaliteit van vertalingen te maken. Een vertaling kan het voorwerp van een geding uitmaken, er kan discussie zijn over de vertaling van procedurestukken of over mondelinge procescommunicaties.

In deze aflevering zoomen we in op tolkprestaties van wisselende kwaliteit, te beginnen met de prestaties van een Franse gendarme, volgens het Franse Hof van Cassatie toch "iemand die de taal spreekt".

Lees meer...

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton - aflevering 4: stroomafwaartse vertaalkwaliteit

KameelDe rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.

In de vorige aflevering peddelden we stroomopwaarts. We zagen hoe rechters o.a. in Frankrijk, Nederland en België vertaalkwaliteit stroomopwaarts beoordelen.

In deze vierde afdeling peddelen we stroomafwaarts. Hoe pakt de rechter de controle van de vertaalkwaliteit stroomafwaarts aan? Peddelt u nog mee?

Gent, Isabelle Bambust - Stroomopwaartse kwaliteitscontrole (‘en amont’) voert eigenlijk tot een natuurlijk garantiegevoel met betrekking tot de vertaling. “Alleen reeds investeren in een kwaliteitsvolle selectie en rekrutering van vertalers vormt een garantie op kwaliteit.”(26) Vanuit de transcendente kwaliteitsbenadering zou deze stroomopwaartse controle tot kwaliteitsvolle vertalingen moeten leiden.

Toch weten we allemaal dat dit in de werkelijkheid niet altijd het geval is. In bepaalde zaken gebeurt er ook een stroomafwaartse controle op de concrete kwaliteit van een vertaling. Deze controle gebeurt dan vanuit een productbenadering. Maar...

Lees meer...

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton - aflevering 3: stroomopwaartse vertaalkwaliteit

KameelDe rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.

De vorige aflevering speelde zich af in de rechtbank, waar bleek dat vertaalkwaliteit binnen de rechtbank niet hetzelfde is als buiten de rechtbank.

In deze derde aflevering ontdekt u dat er stroomopwaartse vertaalkwaliteit bestaat, in de vierde stroomafwaartse. Peddelt u mee?

Gent, Isabelle Bambust - Stroomopwaartse vertaalkwaliteit is kwaliteit op een abstract vormelijk niveau: een vertaling is kwaliteitsvol als ze voldoet aan voorgeschreven kwaliteitsvereisten ten aanzien van de vertalers en tolken, aan verplichte inschrijvingen in registers, aan voor te leggen diploma’s.

Lees meer...

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton - aflevering 2: vertaalkwaliteit in de gerechtelijke wereld

KameelDe rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.

In de eerste aflevering maakte u kennis met de hoofdrolspelers Fields & co en werd u al meteen geconfronteerd met verschillende opvattingen over vertaalkwaliteit.

De tweede aflevering speelt zich af in de rechtbank. Hier blijkt vertaalkwaliteit niet hetzelfde te zijn als buiten de rechtbank.

Gent, Isabelle Bambust – Welkom in de rechtbank. Hier wordt een bijzondere taal gesproken en geschreven: de taal van het recht oftewel de rechtstaal.

Lees meer...

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton - aflevering 1: Fields & co

KameelDe rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.

In deze eerste aflevering maakt u kennis met de hoofdrolspelers Fields & co en wordt u al meteen geconfronteerd met verschillende opvattingen over vertaalkwaliteit.

Gent, Isabelle Bambust - Is alle vertaal- en tolkwerk altijd en overal kwaliteitsvol? Neen. Maar de kwaliteit van een vertaling beoordelen is een lastige zaak. Het hangt er maar van af wat je onder kwaliteit verstaat en hoe je vertaalkwaliteit benadert.

Lees meer...

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton

KameelDe rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.

Een wereld zonder vertalen en tolken kunnen we ons niet inbeelden. Of het zou een eentalige wereld moeten zijn of een wereld waarin iedereen alle talen spreekt. Zolang dat niet onze wereld is, zal er vertaald en getolkt worden.

Maar is al dat vertaal- en tolkwerk wel altijd even kwaliteitsvol? Wel, dat hangt er maar van af wat je onder kwaliteit verstaat. Vertaalkwaliteit bijvoorbeeld kun je op veel verschillende manieren benaderen.

In 'De rechter en de kwaliteit van de vertaling', een spannend feuilleton in acht afleveringen, neemt Isabelle Bambust ons mee naar de rechtbank. Aflevering na aflevering onthult ze hoe rechters omgaan met vertaalkwaliteit. Ze geeft ons een unieke inkijk in meer dan zeventig dossiers waarin een rechter geconfronteerd wordt met vertaalwerk van verschillende kwaliteit.

Lees meer...

Juvenes Translatores: een competitie, een toeval en een persoonlijke ervaring

Gent, 25 november 2019, Margherita Pancaldi-soms verrassen toevallig ons. Dingen gebeuren en pas na vele jaren voegen we de puntjes toe en begrijpen we dat het allemaal met elkaar verbonden was. Dit is het verhaal van mijn ervaring, en hoe een gebeurtenis die plaatsvond in 2013 dankzij de algemene directie van de vertaling van de Europese Commissie heeft in november 2019 slechts een andere betekenis verworven.

Lees meer...

Marktstudie over de prijs van een vertaling in België

BKVT marktstudie over tariefpraktijken in BelgiëVertalers zijn onmisbaar voor onze exporteconomie en onze open samenleving.

De vertaalbranche is, net als de rest van de taalsector, in goede vorm en optimistisch gezind. De sector surft mee op een aantal belangrijke trends, die voorlopig niet lijken te gaan stokken: globalisering, migratie, digitalisering enz.

Intussen heerst in de vertaalbranche steeds meer krapte: voor steeds meer talen is de vraag naar ervaren, gespecialiseerde vertalers die mee zijn met de nieuwste vertaaltechnologieën groter dan het aanbod. Maar wat verdienen die vertalers nu eigenlijk?

Lees meer...

Technicis neemt Telelingua over

Technicis neemt Telelingua overDe Franse vertaaldienstenleverancier Technicis neemt zijn Belgische concurrent Telelingua over.

Tien dagen geleden kondigde Technicis ook al de overname aan van HL Trad (met vestiging in Brussel). Eerder dit jaar nam Technicis het online vertaalplatform TextMaster over en in 2015 ook vertaalbureau Cogen (Nijvel, nu Brussel).

Technicis neemt alle aandelen over van de familie Boucau.

Lees meer...

Frankrijk: Technicis neemt HL Trad over

Technicis neemt HL Trad overDe Franse vertaaldienstenleverancier Technicis neemt HL Trad over.

Het Franse vertaalbureau HL Trad is gespecialiseerd in financiële en juridische vertalingen en heeft een vestiging in Brussel. Met de overname verwacht Technicis de omzet dit jaar te kunnen optrekken tot 75 miljoen euro.

Lees meer...

RWS verwerft Moravia

RWS koopt MoraviaDe Britse vertaaldienstenleverancier RWS Holdings heeft een overeenkomst getekend om de Tsjechische vertaaldienst Moravia te kopen voor 270 miljoen euro.

Lees meer...

Een vademecum voor de openbare aanbesteding van vertaaldiensten

Public procurement of translation services: a vade mecum for authors of tender specifications"Het komt nog te vaak voor dat de dienst die het bestek uitschrijft, wellicht door een gebrek aan inzicht in de eigenheden van de professionele vertaalwereld, de toewijzing uitsluitend laat afhangen van de prijs, met alle gevolgen van dien." Dat zegt Rudy Tirry, voorzitter van de Belgian Quality Translation Association (BQTA).

"Voor de overheid is dat een gemiste kans. Onze sector telt talloze professionals, zowel freelancers als vertaalbureaus, maar die moeten in het aanbestedingsproces wel de kans krijgen om hun waarde naar voren te brengen," aldus nog Guillaume Deneufbourg, voorzitter van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT).

BQTA en BKVT stelden op vrijdag 29 september 2017 in Brussel een vademecum voor met aanbevelingen voor overheidsdiensten die vertaalwerk uit te besteden hebben.

Lees meer...

Overname van Enlaso door Argos

Argos MultilingualArgos Multilingual, leverancier van taaloplossingen gevestigd in Krakau (Polen), kondigde vandaag de overname van Enlaso Corporation, leverancier van taaloplossingen voor bedrijven, gevestigd in Boulder, Colorado.

Lees meer...

Belgian Quality Translation Association organiseert jobbeurs voor nieuw vertaaltalent

BQTA Job fairDe Belgian Quality Translation Association (BQTA) organiseert op woensdag 9 november 2016 in Brussel een jobbeurs voor masterstudenten en pas afgestudeerde masters in het vertalen, tolken, in de meertalige communicatie en aanverwante richtingen. Op de jobbeurs staan een tiental vertaalbureaus die zich aan de nieuwe generatie willen voorstellen.

Lees meer...

Internationaal congres over vertaling en toegankelijkheid van videogames (9-10 juni, Barcelona)

Vertaling en toegankelijkheid van videogamesLokalisatie en toegankelijkheid van videogames zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Hoewel toegankelijkheid nog iets nieuws is, beloven de technieken die erbij gebruikt worden een mooie toekomst voor heel wat toepassingen. Vertaling en lokalisatie van videogames is echter een veld dat zeer snel ontwikkelt.

In de afgelopen decennia is de game-industrie uitgegroeid tot een wereldwijde reus. Elk jaar genereert de sector miljoenen aan inkomsten. Net als de technologie worden videospelletjes steeds meer in detail uitgewerkt en verfijnd. Ze bevatten ook meer geavanceerde ontwerpen voor alle doelgroepen. Met het ontwerp en de vertaling van videogames proberen producenten zoveel mogelijk spelers te bereiken, zonder de mensen met een beperking te vergeten.

Lees meer...

Samenwerken is het sleutelwoord op tolk- en vertaalcongres 11-12 maart Hilversum

Tolk- en Vertaalcongres Hilversum 11 en 12 maart 2016'Samen kom je verder' is het thema van het tolk- en vertaalcongres dat op 11 en 12 maart 2016 in Hilversum plaatsvindt. Het congres is een gezamenlijk initiatief van verschillende Nederlandse en Belgische brancheorganisaties en heeft de ambitie 750 vertegenwoordigers van vertaalbureaus, vertalers, tolken en opleiders bijeen te brengen.

Lees meer...

Blijven de Europese vertaalbedrijven optimistisch gestemd? (enquête)

The 2016 Language Industry SurveyBlijven Europa's vertaalondernemingen optimistisch gestemd over de toekomst? Is het echt een trend dat steeds meer kleine en middelgrote vertaalbedrijven voordeel zien in een kwaliteitscertificaat? Klopt het dat de nieuwe vertaaltechnologieën door steeds meer vertaalbedrijven worden omarmd? Welke uitdagingen zien deze bedrijven anders nog? En wat zijn eigenlijk de belangrijkste trends op de Europese markt voor vertaaldiensten?
De antwoorden op deze vragen krijgen we begin april, na analyse van een sectorenquête, die nog tot en met vrijdag 12 februari 2016 kan worden ingevuld.

Lees meer...

Iolar een stap vooruit met de derde conferentie van de vertaling

TTT-conferentie 2015 LjubljanaEen conferentie over vertaling, technologie en terminologie vindt plaats in Ljubljana, Slovenië op 29-30 oktober 2015, georganiseerd door Iolar, een vertaling bedrijf gevestigd in Ljubljana.

Lees meer...

Cluj-Napoca als centrum van de taalsector

Op 16 oktober 2015 wordt in Cluj-Napoca, een stad in het hart van Transsylvanië en de Europese Jongerenhoofdstad 2015, de vijfde editie van de internationale conferentie "Jonge vertalers en tolken in het Europa van de post-communicatie" gehouden. De conferentie bestaat uit zes workshops. Die gaan over (1) algemene en gespecialiseerde vertaling, (2) conferentietolken, (3) taaltechnologie en multimedia, (4) terminologie, (5) vertalen, tolken en interculturaliteit, en (6) jonge specialisten in communicatie en de Europese arbeidsmarkt. De conferentie is een organisatie van het departement Toegepaste Moderne Talen van de Letterenfaculteit van de Babes-Bolyai Universiteit in samenwerking met het Centrum voor de Taalsector (Centrul Pentru Industriile Limbii - CIL). De interventies en debatten zullen in het Engels, Frans, Spaans en Roemeens worden gehouden. Er wordt simultaanvertaling voorzien.

Lees meer...

Internationaal netwerk van gesimuleerde vertaalbureaus in de steigers

Lancering internationaal netwerk van gesimuleerde vertaalbureausOp vrijdag 27 maart 2015 vindt aan de Vertaalacademie Maastricht van Zuyd Hogeschool de lancering plaats van het International Network of Simulated Translation Bureaus (INSTB).

Lees meer...

Vertaaldiensten NL/FR > DE (open offerteaanvraag)

De FOD Financiën publiceert een open offerteaanvraag voor de Duitse vertaling van naar schatting 16.000 pagina's Nederlandse en Franse documenten over een periode van vier jaar.

Lees meer...

Vertaaldiensten bij de Europese Commissie (aanbesteding)

De Europese Commissie publiceert de aankondiging van een opdracht voor de levering van vertaaldiensten voor 2,8 tot 4 miljoen bladzijden beleids- en administratieve documenten.

Lees meer...

How to manage your translation projects (Nancy Matis)

How to manage your translation projectsIn 2010 verscheen van Nancy Matis het boek 'Comment gérer vos projets de traduction', uitgegeven bij de Luikse uitgeverij Edipro (Les Editions de la Chambre de Commerce et d'Industrie). Van haar boek is nu een Engelse vertaling in e-boek verkrijgbaar.

Lees meer...

Vertaal- en editingservices (aanbesteding)

De Universiteit Maastricht wil een raamovereenkomst sluiten met een leverancier van vertaal- en editingservices.

Lees meer...

Rudy Tirry nieuwe voorzitter EUATC

Rudy Tirry is de nieuwe voorzitter van de EUATCRudy Tirry, country manager bij Lionbridge Belgium (Brussel) en voorzitter van de Belgian Quality Translation Association (BQTA), is de nieuwe voorzitter van de European Union of Associations of Translation Companies (EUATC), de Europese koepelorganisatie van nationale federaties van vertaalbedrijven.

Lees meer...

Xplanation breidt uit in de VS

Xplanation breidt uit in de VSDe Leuvense leverancier van vertaal- en lokalisatiediensten Xplanation opent een tweede vestiging in de Verenigde Staten. In Atlanta (Georgia).

Lees meer...

Projectmanager vertaalwerk (vacature)

Project Manager Vertaalwerk bij ElaNElaN zoekt een projectmanager voor de vertaalafdeling.

Lees meer...

Vertaal- en revisiediensten (aanbesteding)

VisitBrussels wil een raamcontract sluiten voor vertaal- en revisiediensten in verschillende talen.

Lees meer...

Semaine de la Traduction (Rijsel)

Nog tot vrijdag 3 oktober loopt aan de Université Lille 3 (in Villeneuve d'ascq bij Rijsel) de 'Semaine de la Traduction', een hele week activiteiten, workshops, lezingen en debat over vertaling. De Universiteit viert daarmee de 30ste verjaardag van haar masteropleiding Métiers du Lexique et de la Traduction (MéLexTra) en de 10de verjaardag van haar master Traduction Spécialisée Multilingue (TSM).

Lees meer...

'Het einddoel is een duurzame marktplaats voor vertalers in Europa'

Het einddoel is een duurzame marktplaats voor vertalers in Europa'Vandaag is de hele Europese vertaalsector in Brussel voor het Translating Europe Forum. Het forum is een initiatief van het directoraat-generaal Vertaling (DGT) van de Europese Commissie en live online te volgen.
Waarom haalt de Europese Commissie een hele sector naar Brussel? Omdat de Commissie wil dat de Europese vertaalsector een duurzame en gediversifieerde marktplaats wordt. De sector moet daartoe op een gestructureerde manier leren samenwerken en op een coherente manier acties ondernemen om zijn zichtbaarheid te verhogen. De sector moet verder innoveren en toekomstige vertalers moeten beter opgeleid worden. Dat is in het belang van iedereen in de vertaalsector en in het belang van Europa. DGT wil in dat proces een katalysator zijn.

Lees meer...

Meer artikelen...

 1. Translating Europe Forum (conferentie)
 2. Projectbeheerder vertaaldiensten (vacature)
 3. Verzekeringstechnische teksten vertalen (opleiding)
 4. Qualetra: naar een Europees kwaliteitslabel voor gerechtsvertalers?
 5. Hoe goed werkt uw vertaalafdeling?
 6. Vertaaldiensten (aanbesteding)
 7. Sociaal tolk- en vertaalwerk vrijgesteld van btw
 8. Causerie met Sonia Becq over het nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken
 9. Wat wilt u betalen voor een vertaling? (enquête)
 10. BKVT: sectorcommissie voor hoofden van vertaaldiensten uit de startblokken
 11. Vertaaltarieven bepalen (28/4, Brussel)
 12. Deontologische aspecten van vertaling en kwaliteit (3/4, Antwerpen)
 13. B & K Projects Taalbureau heet voortaan Atrado
 14. Alles over de financiële werkelijkheid van de vertaler en de tolk (symposium)
 15. Vertaler bij FOD Justitie (vacature)
 16. "Samen weet je meer": interview met GentVertaalt
 17. Specialiseren voor beginners (vertalersworkshop 31/3/2014)
 18. Hoe is de stemming op de Europese vertaalmarkt?
 19. Yamagata Europe al 15 jaar mee met de klant
 20. Kamer van Vertalers en Tolken wil krachten bundelen met andere taalprofessionals
 21. EMT-kwaliteitslabel voor vertaalopleidingen: iedereen terug naar start
 22. Workshop over vertaalkwaliteit (Rijsel)
 23. Oneliner nu ISO 9001- én EN 15038-gecertificeerd
 24. Wapes breekt gunningsprocedure voor vertaaldiensten af
 25. Vertaaldiensten voor het Brussels gewest (offerteaanvraag)
 26. Xplanation neemt LNE over
 27. Beëdigd vertaler gezocht? Alle wegen leiden naar beedigde-vertalingen.be
 28. Vertaaldiensten voor inburgering en integratie (aanbesteding)
 29. Staat de kwaliteit van het vertaalwerk onder druk? (Den Haag, 27/9)
 30. Een goede offerte opstellen (Brussel, 22/10)
 31. Vertaler (vacature)
 32. Vertaler Nederlands (vacature)
 33. Nederlandstalige taalkundige (vacature)
 34. Sibelga zoekt vertaaldienstenleverancier (aanbesteding)
 35. Stoquart verlengt ISO-certificaat en opent filiaal in Praag
 36. Accountmanager New Business (vacature)
 37. Projectmanager (vacature)
 38. Eindredacteur vertalingen EN/IT > NL (vacature)
 39. Eindredacteur vertalingen NL > FR (vacature)
 40. HUB heeft 30 opleidingen voor de actieve taalprofessional
 41. ECB zoekt freelance vertalers (ook NL)
 42. GentVertaalt: Koffie&Wifi op 27/5
 43. Technisch vertaalbureau over te nemen
 44. Specialiseren voor beginners (vertalersworkshop 27/5)
 45. Het inkomen van een zelfstandig vertaler?
 46. Vertaalbureau over te nemen
 47. Skrivanek garandeert strikte vertrouwelijkheid met ISO 27001-certificaat
 48. Vertaler-revisor FR (vacature)
 49. Nationaal Vertaalcongres 2013
 50. Nederlandse vertalingen bij Hof van Justitie (aanbesteding)
 51. GentVertaalt uit de startblokken
 52. Ludovic Pierard nieuwe voorzitter Kamer van Vertalers en Tolken
 53. Filoloog is geen beroep: BKVTF heet voortaan BKVT
 54. Eindredacteur Vertalingen (vacature)
 55. Vertaalafdelingen zien groei en diversificatie
 56. Ad Rem publiceert vertaalspecial
 57. MultiCorpora haalt Belgacom en KBC binnen
 58. Belgian Quality Translation Association maakt zich op voor EUATC-conferentie
 59. Erasmushogeschool zet alles op alles voor internationaal kwaliteitslabel
 60. Juridisch vertalen in België (nieuwe opleiding)
 61. Vertaler moet rekening houden met zoekrobots
 62. Ubiqus neemt Data Translations International (Zaventem) over
 63. Overheidsopdracht vertaalwerk (NL X FR)
 64. Openbare aanbesteding vertaaldiensten (Brussel)
 65. Vertaal- en tolkopleiding HUB toegelaten tot kwaliteitsnetwerk CIUTI
 66. Het is niet goed gesteld met de status van de vertaler in de EU
 67. Projectbeheer in het vertaalbureau (opleiding)
 68. Hoe blijf je als vertaler waakzaam voor je aansprakelijkheid?
 69. 'Gemis representatieve beroepsvereniging speelt tolken en vertalers parten'
 70. Tweejarige masteropleidingen (toegepaste) taalkunde nog niet voor morgen
 71. dhaxley deponeert Six Sigma Translations
 72. Xplanation breidt managementteam uit
 73. Vertaalmarkt blijft groeien met dubbele cijfers
 74. Offertes maken (studienamiddag voor vertalers)
 75. Rapport: Opleidingen toegepaste taalkunde scoren goed genoeg maar excelleren niet
 76. Bob Van Laerhoven financiert vertalingen met crowdfunding
 77. Innovatiesubsidie voor ElaN
 78. Yamagata Europe behaalt ISO 9001 en ISO 14001
 79. Telelingua sleept begeerde exportaward in de wacht
 80. Workshop over vertaalkwaliteit en kwaliteitsborging (Rijsel)
 81. Juridisch en administratief vertalen in Belgische context (postgraduaat)
 82. Nieuw aanbod bijscholingen voor (beëdigde) tolken en vertalers
 83. Bijscholingen over vertalen en tolken aan de HUB
 84. Twee seminars over revisie van vertalingen
 85. Nieuwe rekruteringsronde vertalers bij EU
 86. Ergonomie voor vertalers (en andere kantoortijgers) (lezing)
 87. Nieuwe certificeringsproeven sociaal vertalen
 88. Commissie schat nieuw vertaalcontract notificatierichtlijn op 36 miljoen euro
 89. Concorde Group neemt afgeslankt ILC (Waalwijk) over
 90. Nationaal Vertaalcongres over het maatschappelijk belang van vertalers en tolken
 91. The Great Translation Debate
 92. En de prijs voor het Beste Vertaalbureau gaat naar ...
 93. Justitie betaalt 40% meer voor vertaal- en tolkwerk dan jaar voordien
 94. Eurologos stapt uit Belgian Quality Translation Association
 95. Ook vertaalopleiding Lessius sleept Europees kwaliteitslabel in de wacht
 96. LNE International behaalt ISO 9001-certificaat
 97. Verbintenissen uit contracten (studiedag voor vertalers)
 98. ElaN maakt reclame met Kadhafi en Berlusconi
 99. LETS Communicate omgedoopt tot TextMinded
 100. Xplanation bevestigt als Trends Gazelle

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts