Tolk- en vertaalcompetenties verwerven en evalueren

Op vrijdag 25 april heeft in Antwerpen een colloquium plaats over 'Tolk- en vertaalcompetentie'.

"Een competentie is een samenstel van kennis, vaardigheden en attitudes. Tolk- en vertaalcompetentie kan je opdelen in een aantal competenties (taalcompetentie, zoekcompetentie, culturele competentie enzovoort). Hoe worden die competentie en de deelcompetenties verworven? Hoe worden ze getoetst?"

Lees meer...

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts