Nieuwe vereniging voor gerechtstolken en -vertalers boven de doopvont

Nieuwe vereniging voor gerechtstolken en -vertalers boven de doopvontLextra Lingua Belgica, zo heet de nieuwe vzw (vereniging zonder winstoogmerk) die de belangen van de Belgische gerechtsvertalers en -tolken gaat behartigen. De nieuwe vereniging wordt plechtig boven de doopvont gehouden op maandag 29 oktober, in de assisenzaal van het gerechtshof in Leuven.
Lextra Lingua Belgica noemt zichzelf 'de eerste specifieke vereniging van en voor gerechtstolken en -vertalers in België'. Ze staat open voor alle beëdigde tolken en vertalers die in hoofd- of in bijberoep taaldiensten verrichten op rechtbanken en bij de politie en zal een eigen ledenlijst van beëdigde tolken en vertalers ter beschikking stellen van de diensten die er gebruik van wensen te maken.

Lees meer...

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts