Europese normen voor tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures stap dichterbij

Europese normen voor tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures stap dichterbijHet recht op tolk- en vertaaldiensten ten behoeve van personen die de proceduretaal niet verstaan, is een recht dat is vastgelegd in de artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM).
In het Europees Parlement is een geamendeerd voorstel van richtlijn goedgekeurd dat de toepassing van die rechten in de praktijk in verband met strafprocedures moet vergemakkelijken.
De richtlijn zorgt voor de bescherming van het recht van de verdachte om de verdenkingen of beschuldigingen en het verloop van de procedure te begrijpen. De bescherming omvat de kosteloze verlening van accurate taalkundige bijstand van hoge kwaliteit.

Lees meer...

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts