EU-agentschap zoekt tolkdienstenleverancier (aanbesteding, 3,5 mio euro)

EU-agentschap gaat voor 3,5 miljoen euro tolkdiensten inkopen.

Lees meer...

Italië: coronavirus treft Italiaanse tolken hard

Italiaanse tolken hard getroffen door coronavirus

In Italië lijden de tolken zwaar onder de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Ze voelen de klappen in heel Italië, in alle steden en regio's, ongeacht of er al effectief besmetting is vastgesteld.

De "zorgwekkende afname van het aantal opdrachten en de opeenstapeling van geannuleerde bijeenkomsten" doet zich in heel Italië voor. Het gaat daarbij om alle mogelijke bijeenkomsten waarvoor normaal gezien een beroep wordt gedaan op conferentietolken, bedrijfstolken, gerechtstolken of gebarentaaltolken.

De Italiaanse beroepsverenigingen en federaties van tolken en vertalers hebben gezamenlijk de bevoegde nationale en regionale overheden opgeroepen om de economische steunmaatregelen die de Italiaanse regering al goedgekeurd heeft ook voor tolken toepasselijk te maken en om ook tolken in aanmerking te laten komen voor de lastenverlichtingen die momenteel worden overwogen.

Lees meer...

Een portret van de Russische tolk

Portret van de Russische tolkBrigitte Evinyan studeert binnenkort af als master in het tolken aan de Universiteit Gent.

Tijdens haar stage bij De Taalsector belt ze een paar dozijn tolken in Rusland. Ze laat ze honderduit vertellen over hun werk, over de markt, de sector, hun verzuchtingen en verwachtingen. Zo vergaart ze een berg informatie: heel veel cijfers en feiten, maar vooral ook een enorme schat aan persoonlijke ervaringen.

Met al dat materiaal schetst ze nu een portret van de Russische tolk. Niet in de vorm van een journalistiek artikel maar in de vorm van een goede ouderwetse brief. Een brief van tolk Nikolai aan zijn oude Belgische kameraad en collega Mark.

Lees mee over Marks schouder en krijg een boeiende inkijk in het leven van de Russische tolk.

Lees meer...

Voices from Above: nieuw boek over de transformatie van onsite naar online simultaanvertaling

Voices from Above - the calling of an interpreter"Voices from above" vertelt het verhaal van Eric Bauwelinck, tolk en eigenaar van Mastervoice, een internationaal tolkbedrijf, met als focus de transformatie van onsite naar online tolken op basis van eigen ervaringen.

Dit boek gaat over tolken zonder machinevertaling en de transformatie daarvan door het gebruik van moderne taaltechnologie.

"Voices from Above" The Calling of an Interpreter. A Journey from Onsite to Online Interpreting (146 blz) is geïnspireerd door Eric Bauwelinck op basis van de eigen loopbaan met het volledige spectrum van gemeenschapstolken tot bedrijfs- en conferentietolken, momenteel als tolk-consulent voor toegepaste taaltechnologie voor internationale vergaderingen. Eric Bauwelinck is pionier in cloud interpreting sinds 2010.

Lees meer...

VI Internationaal Congres voor vertalen en tolken in openbare diensten in Alcalá de Henares (Spanje)

Internationaal Congres voor vertalen en tolken in openbare dienstenTe midden van een scenario waarin de culturele diversiteit, meertaligheid en technologische vooruitgang onophoudelijk zijn, is het noodzakelijk om niet alleen nieuwe perspectieven op vertaalbekwaamheid naar voren te brengen, maar om ook de veranderingen die ons te wachten staan te bespeuren en op te nemen.

In 2017 vertaling professionals en gespecialiseerd interpretatie op het gebied van de openbare diensten zal voldoen aan de barrières die op het gebied van interculturele communicatie, vertaal- en tolkdiensten in de openbare diensten te beperken uit te breiden, met het oog op de modernisering en deze aan te passen beroep aan de huidige behoeften.

Lees meer...

Een blik op hoe tolken netwerken

Een blik op hoe tolken netwerkenIedereen netwerkt, en maakt deel uit van een netwerk. Dit geldt natuurlijk ook voor tolken. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Met wie netwerken ze? En waar praten ze over?

Rebecca Albert studeert binnenkort af als tolk aan de Universiteit Gent. Dan moet ze haar weg weten te vinden in de tolksector. Een beetje inzicht in hoe tolken nu juist netwerken kan dus van pas komen. Dit aspect verkende Rebecca tijdens haar stage bij De Taalsector. En ze verwijst naar haar onderzoek als zijnde een avontuur. Ze maakte geen gebruik van een online vragenlijst, maar belde simpelweg tientallen tolken op, en vroeg hen naar hun netwerk. Dit resulteerde in een heleboel achtergrondinformatie, tips en inzichten over hoe tolken nu écht netwerken. In dit artikel onthult Rebecca alles wat ze ontdekte.

Rebecca Albert, Gent - Beste tolk, bent u een actieve netwerker? Of vindt u dat netwerken pure onzin is?

Hoe maakt u contact met andere tolken? Waar en wanneer ontmoeten jullie elkaar? Wat voor soort informatie wisselen jullie uit? Mag ik ook vragen of er tolken zijn die u bewondert? Ja graag, namen zijn zeer welkom.

Dit zijn enkele van de vragen die ik de voorbije paar weken heb voorgelegd aan tientallen tolken. Via de telefoon vroeg in hen in het Nederlands, Engels of Frans zoveel mogelijk informatie te delen over netwerken. Ik interviewde dertig sociaal tolken, gerechtstolken en conferentietolken. Dit is wat ik ontdekte.

Lees meer...

Internationaal Congres over de vertaling van de tolk bij de openbare diensten (20 en 21 mei 2016, Mons-België)

De vertaling van de tolk bij de openbare dienstenVandaag de dag, verwerpt meer en meer onderzoek op het nieuwe gebied van tolken in de openbare diensten het simpele idee dat de tolk slechts beperkt is om een dialoog tussen twee mensen van de ene taal naar de andere te vertalen.
Aldus, studies suggereren dat de tolk een deel is van een complexe interactie, bestaande uit verschillende soorten activiteiten waarbij hij eerder fungeert als deelnemer.

Op 20 en 21 mei 2016 vindt in Bergen (België) de internationale conferentie plaats die gaat over de vertaling van de tolk en over de invloed die dit heeft op de interactie op het gebied van tolken bij de openbare diensten.

Lees meer...

Internationaal symposium over taptolken (21 april 2016, Antwerpen)

Internationaal symposium over taptolken, 21 april 2016 AntwerpenOp donderdag 21 april 2016 wordt in Antwerpen een internationaal symposium over taptolken gehouden.

Het aantal telefoontaps (afgeluisterde gesprekken) is de voorbije jaren sterk toegenomen: in België van 900 tapopdrachten in 2002 tot 6500 in 2014. Om verdachten te kunnen afluisteren hebben gerecht en politie steeds vaker tolken en vertalers nodig. Met de internationalisering van de criminaliteit neemt immers ook onder verdachten de taaldiversiteit toe, en niet alleen op straat maar ook aan de telefoon of op het internet.

Lees meer...

Conferentie over de opleiding van openbare dienst tolken

enpsit_smilie_faceWat kan worden gedaan om ervoor te zorgen dat immigranten toegang hebben tot de rechten van de mens en kunnen deelnemen in hun nieuwe samenleving? Nu de immigratie toeneemt, wordt verwacht dat het gebruik van tolken in openbare diensten ook zal toenemen gezien het een van de instrumenten is dat gebruikt wordt om te communiceren met immigranten die de lokale taal nog niet geleerd hebben. Hoe kunnen de tolken voor overheidsdiensten goed worden opgeleid?

Lees meer...

Tweedaagse seminar over Gemeenschap vertolking en vertaling (Parijs)

http://www.thelanguagesector.eu/images/stories/artikelillustraties/sub3/enpsit.jpgHet Europeesnetwerk voor openbare dienst vertolking en vertaling (ENPSIT) en de Université de Paris-Diderot organiseren een tweedaagse seminar op 5 juni & 6, 2015, in Parijs, Frankrijk: "Pak slaag Babel in meertalige service-instellingen". Het seminar is gericht op de competenties en normalisatie, opleiding, testen en accreditatie & certificering.

Lees meer...

Gerechtsvertalers en -tolken solidair op alarmdag Justitie

Alarmdag JustitieVrijdag 20 maart 2015 protesteerden in het Brusselse Justitiepaleis honderden magistraten, advocaten, medewerkers van Justitie, gerechtsdeskundigen en gerechtsvertalers en -tolken tegen de besparingen die de federale regering aan Justitie oplegt. Justitie heeft volgens hen juist méér middelen nodig.

Lees meer...

Probleem: gerechtstolken bepalen mee assisenproces

Gerechtstolken bepalen mee assisenprocesEr is een probleem met het tolkwerk in een assisenproces. En niet zomaar een. Het probleem is dat de tolk de beeldvorming over de beschuldigde mee bepaalt en, straffer nog, het verloop van het assisenproces mee bepaalt. Hoe kan dat nu? Wel, Emmanuelle Gallez (KU Leuven) analyseerde voor haar doctoraat een assisenproces. Haarfijn laat ze zien dat er beïnvloeding is en hoe de beïnvloeding werkt. Conclusie? Als er meer dan één taal bij te pas komt, is er een probleem met de fairness van de assisenprocedure. Hoog tijd om een en ander aan te passen?

Lees meer...

Beste tolk, wat vindt u zelf van uw status?

Enquête over de status en het zelfbeeld van de tolkPaola Gentile onderzoekt aan de Universiteit van Trieste (Italië) in het kader van haar doctoraat hoe de perceptie van het tolkvak evolueert. Ze doet dat vanuit een sociologisch perspectief. Hoe worden de rol en de status van de tolk gepercipieerd? Door het brede publiek? En door de tolken zelf? Wat vinden zij zelf van hun status?

Om meer inzicht te krijgen in het zelfbeeld dat tolken hebben, heeft Paola Gentile een enquête opgezet. Ze maakt daarbij een onderscheid tussen conferentietolken enerzijds en sociaal tolken en gerechtstolken anderzijds. Intussen hebben meer dan 800 conferentietolken haar enquête ingevuld. Nu is het de beurt aan de andere tolken.

Werkt u als tolk in de zorg, in de publieke of sociale dienstverlening, in het onderwijs, voor politie of gerecht? Uw medewerking aan de enquête van Paola Gentile kan bijdragen aan een beter inzicht in hoe het gesteld is met het tolkvak en aan een breder bewustzijn van de sociale relevantie van het beroep. Vergeet na het invullen van de enquête niet een mailtje te sturen naar Paola Gentile, zodat u een seintje krijgt wanneer ze de resultaten van haar onderzoek bekendmaakt.

Lees meer...

Justitie kan tolken weer niet meer betalen

Justitie kan tolken weer niet meer betalenDe herfst is in het land. Tijd voor het jaarlijkse bericht over de betalingsachterstand van de Belgische Justitie aan de gerechtstolken en -vertalers. Dit jaar lezen we in Het Belang Van Limburg: het budget is op en de tolken krijgen hun loon pas in maart 2015.

Lees meer...

Nieuw: permanentiedienst voor gerechtstolken

Lextra Lingua start pemanentiedienst voor gerechtstolkenLextra Lingua vzw, vereniging van beëdigde vertalers en tolken, start een permanentiedienst voor gerechtstolken.

Het probleem is bekend: steeds minder tolken willen voor Justitie of politie werken. Gevolg: agenten moeten vaak tientallen mensen opbellen om een tolk te vinden. Dat kost niet alleen tijd maar ook geld. De oplossing? Een permanentiedienst.

Lees meer...

"Professionalisering sociaal tolken in beslissende fase"

Interview met Pascal Rillof, voorzitter ENPSIT, Europees Netwerk voor Sociaal Tolken en VertalenDe assepoesters van de tolkenbranche. Veel tolken en vertalers vinden hun collega's sociaal tolken en vertalers maar amateurs: of ze hebben geen masterdiploma, of ze werken tegen tarieven die niet stroken met het imago van de conferentietolk, of ze hebben geen beroepsvereniging die naam waardig. Of ...

'We zitten in een beslissende fase voor de professionalisering van sociaal tolken en vertalen op Europees niveau.' Dat zegt Pascal Rillof, sectorcoördinator Sociaal tolken en vertalen bij het Kruispunt Migratie-Integratie vzw, de organisatie die in Vlaanderen en Brussel sociaal tolken en sociaal vertalers opleidt, test en certificeert.

Pascal Rillof spreekt naar aanleiding van de oprichting van ENPSIT, het Europees Netwerk voor Sociaal Tolken en Vertalen (European Network for Public Service Interpreting and Translation), waarvan het Kruispunt initiatiefnemer is en waarvan Pascal Rillof de kersverse voorzitter is. Hij is aan het woord in een interview met FITISPos, een nieuw internationaal tijdschrift voor sociaal tolken en vertalen.

Lees meer...

EU-tolken delen expertise in filmpjes over tolkwerk

DG SCIC gaat hele bibliotheek didactische filmpjes over tolkwerk makenDG Tolken, de tolkenafdeling van de Europese Commissie, werkt aan een virtuele bibliotheek met didactische filmpjes over tolkwerk. Er zijn intussen een veertigtal filmpjes gratis te bekijken.

Lees meer...

Instant taalbijstand crowdsourcen met vooyz

Language Crowdsourcing met vooyzVooyz is een crowdsourcingplatform voor instant vertaal-, tolk- en andere taaldiensten.

Lees meer...

'Misschien kunnen de verschillende beroepsverenigingen samenwerken'

Lextra Lingua interviewt Sonia Becq'Het zou goed zijn dat de vertegenwoordigers van de verschillende beroepsverenigingen proactief een voorstel voor een nieuwe gedragscode doen. Misschien kunnen ze ook samen een opleiding opzetten?' Dat zegt Sonia Becq (CD&V) in een interview met Lextra Lingua over de nieuw te schrijven deontologische code voor gerechtsvertalers en gerechtstolken en over de opleiding voor kandidaat-gerechtsvertalers en -tolken.

Lees meer...

Antwerps eredoctoraat voor wereldautoriteit gemeenschapstolken

Eredoctoraat UAntwerpen voor Sandra HaleOp woensdag 2 april 2014 reikt de Universiteit Antwerpen haar eredoctoraten uit. Vier internationale topwetenschappers mogen zich dan eredoctor van de UAntwerpen noemen. Een van hen is prof. dr. Sandra Hale, wereldautoriteit op het vlak van gemeenschapstolken.

Lees meer...

Vertaler-Tolk bij Benelux Unie (vacature)

De Benelux Unie heeft een vacature voor een Franstalige vertaler-tolk.

Lees meer...

Eerste groen licht voor nationaal register van gerechtsvertalers en -tolken

Kamer keurt nationaal register gerechtsvertalers en -tolken goedDe Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft in plenaire zitting het wetsvoorstel goedgekeurd van Kamerlid Sonja Becq (CD&V), dat de oprichting van een nationaal register voor gerechtsvertalers en gerechtstolken mogelijk maakt. Het voorstel gaat nu naar de Senaat. De goedkeuring is een stap in de richting van meer rechtszekerheid voor anderstalige rechtzoekenden en van een correct statuut voor de beëdigd vertaler en tolk. De goedkeuring lijkt geen dag te vroeg te komen. Rechtbanken en tolken slaan vandaag aan alle kanten alarm. 'Het kan toch niet dat de rechter snel even een zaalwachter beëdigt om een vonnis of een verhoor van een verdachte getolkt te krijgen?'

Lees meer...

Is er een verband tussen tolkvaardigheid en aanleg voor muziek? (enquête)

Doe mee aan de enquête over de relatie tussen muzikaliteit en tolkvaardigheid?Is er een verband tussen muzikale aanleg en tolkvaardigheid? En zo ja, hoe sterk is het verband? Er zijn daarover veel ideeën en meningen. De meningen lopen op zijn zachtst gezegd sterk uiteen. En u? Wat denkt u daarover?

Diane Andries, masterstudente in het vertalen aan de Universiteit Antwerpen, wil er het fijne van weten. Om meer inzicht te krijgen in muzikaliteit bij tolken ontwierp ze een vragenlijst. Die wil ze niet alleen aan tolken voorleggen, maar ook aan vertalers en andere taalkundigen. Voor haar onderzoek stelt ze alle feedback op prijs. Ook feedback van tolken, vertalers en andere taalkundigen die zichzelf niet muzikaal vinden.

Vindt u de relatie tussen muziek en taal ook boeiend? Wilt u er ook meer over weten? Doe dan mee met het onderzoek.

Lees meer...

Spoedcursus sociaal tolken (Brussel, januari 2014)

KULeuven - HUBrussel organiseert begin 2014 een spoedcursus Sociaal tolkenKU Leuven - HUBrussel organiseert begin 2014 opnieuw een spoedcursus sociaal tolken. De cursus duurt 25 lesuren, gespreid over 8 dagen.

Lees meer...

Lextra Lingua organiseert informatieavond voor gerechtstolken

Lextra-Lingua organiseert ledendag op 6/9 in AntwerpenLextra Lingua Belgica vzw, de Belgische beroepsvereniging van gerechtstolken en gerechtsvertalers, organiseert op donderdag 26 september een ledendag en informatieavond in het Gerechtsgebouw in Antwerpen.

Lees meer...

Opleiding conferentietolken met nadruk op simultaan en retour

Postgraduaat conferentietolkenBrussel is de wereldhoofdstad van het tolken. De markt vraagt conferentietolken die in de eerste plaats simultaan én steeds vaker ook retour tolken. Om op die marktvraag in te spelen organiseert de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) een opleiding conferentietolken in het Nederlands en retour.

De opleiding conferentietolken is een postgraduate opleiding: ze staat open voor houders van een masterdiploma tolken of een ander masterdiploma (taal- & letterkunde, rechten, economie, enz.). Om te mogen deelnemen zijn beheersing van het Nederlands op moedertaalniveau en van twee vreemde talen (Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch of Spaans) op hoog niveau vereist.

Lees meer...

Btw-heffing op tolkwerk voor rechtbanken en politie opgeschort

btw-heffing op tolkprestaties voor rechtbank en politie opgeschortTolkprestaties voor justitie zijn vanaf 1 juli 2013 onderworpen aan 21% btw. Dat besliste de btw-administratie eind mei. Maar nu - nauwelijks een maand na de invoering van de btw-heffing - wordt de beslissing weer opgeschort, met onmiddellijke ingang en tot 1 januari 2014. De btw-administratie heeft 'er kennis van genomen dat de toepassing van voornoemde beslissing gepaard gaat met praktische moeilijkheden.'

De btw-administratie wil nu eerst overleggen 'met de vertegenwoordigers van de sector van de gerechtstolken' en met de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie om 'in de mate van het mogelijke praktische uitvoeringsmaatregelen uit te werken'.

Lees meer...

Planner voor het testcentrum sociaal tolken en vertalen (vacature)

Het Kruispunt Migratie-Integratie heeft een vacature voor een planner voor het testcentrum sociaal tolken en vertalen.

Lees meer...

Docent sociaal tolken (vacature)

Het Kruispunt Migratie-Integratie heeft een vacature voor een docent sociaal tolken.

Lees meer...

Televic zet schouders onder internationale tolkenconferentie

Televic zet schouders onder internationale tolkenconferentieHoe is de tolkensector op dit moment aan het veranderen? Hoe geven we tolken in spe de beste opleiding? En met welke oplossingen biedt Televic een antwoord op die twee vragen?

Dat zijn de sleutelvragen voor de conferentie 'Talking to the World', een tweedaagse internationale conferentie over het tolkvak en de opleiding van tolken die Televic (Izegem) en de Universiteit van Newcastle (VK) samen organiseren.

'Talking to the World' vindt plaats op woensdag 11 en donderdag 12 september 2013 in Newcastle. Televic treedt op als exclusieve sponsor van de conferentie en maakt er op deze manier een echte demonstratie van.

Lees meer...

Tolk- en vertaaldiensten (aanbesteding)

Wapes ivzw (Brussel) publiceert twee opdrachtaankondigingen: een voor tolkdiensten Engels, Frans en Spaans en een voor vertaalwerk.

Lees meer...

Tolken voor het gerecht vanaf 1 juli onderworpen aan 21% btw

Tolken voor het gerecht vanaf juli onderworpen aan btwAlle tolkprestaties voor het gerecht zijn vanaf 1 juli onderworpen aan de belasting op de toegevoegde waarde (btw). De vrijstellingen van btw overeenkomstig artikel 44, § 2, 8° van het Btw-Wetboek zijn niet meer van toepassing, ook niet voor openbare terechtzittingen.
Vanaf 1 juli zijn alle tolkprestaties in het kader van terechtzittingen, openbaar of niet, gerechtelijke verhoren, achter gesloten deuren of niet, politionele verhoren, afgetapte telefoongesprekken, enz. onderworpen aan de btw tegen het normale tarief van 21 procent. Dat staat te lezen in de beslissing die de btw-administratie op fisconetplus heeft gepubliceerd.
Wat is er precies beslist? En wat zijn de implicaties?

Lees meer...

Infodagen voor kandidaat-sociaal tolken

Infodagen voor kandidaat-sociaal tolkenWat houdt het beroep van sociaal tolk eigenlijk in? Welke vaardigheden en competenties verwacht men van een sociaal tolk? De Centrale Ondersteuningscel sociaal tolken en vertalen (COC) van het Kruispunt Migratie-Integratie organiseert op woensdag 10 juli in Hasselt een infodag over het beroep van sociaal tolk.

Lees meer...

'Een tolk kan altijd neutraal blijven'

SEen tolk kan altijd neutraal blijvenpreek met een (sociaal) tolk vijf minuten over neutraliteit en je valt van de ene paradox in de andere.
'Als tolk kan en moet ik altijd neutraal blijven.'
En als een van de partijen de andere zeer zwaar beledigt?
'Ja, dan durf ik die belediging zo nodig wel een beetje verzachten. Kwestie van het gesprek gaande te houden.'
Ben je dan nog wel neutraal, als je zo ingrijpt?

Tolken moeten op elk moment absoluut neutraal zijn. Dat is wat we verwachten van tolken, ook van sociaal tolken. En dat is ook helemaal zoals de tolken het zelf zien. Ja, het is stereotiep; je moet je distantiëren van het getolkte gesprek, je mag geen eigen mening uiten over het gespreksonderwerp, en je mag je emoties niet laten zien. Je moet met andere woorden jezelf buiten het gesprek stellen en aanwezig zijn zonder echt aanwezig te zijn. Als dat geen paradox is.

Lees meer...

Sociaal tolken in de gezondheidszorg (vorming)

Sociaal tolken in de gezondheidszorgDe sociaal tolk- en vertaaldienst van vzw deSOM (Kortrijk) organiseert op donderdag 6 juni in Brugge een studievoormiddag over sociaal tolken in de gezondheidszorg. Deze vorming richt zich tot alle West-Vlaamse ziekenhuismedewerkers.

Lees meer...

Tolken voor het oorlogstribunaal (lezing)

Tolken voor het oorlogstribunaalDonderdagavond 16 mei is de Australische professor Ludmila Stern te gast in Antwerpen voor een lezing over tolken voor het oorlogstribunaal ('Interpreting in war crimes trials - do international courts have all the answers? Post-Nuremberg Tribunal legacy of interpreting practices').

De tolkpraktijk op internationale processen waar personen worden vervolgd die men van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden verdenkt, heeft zich de voorbije halve eeuw vooral op het proces van Neurenberg geïnspireerd. Denk aan het Joegoslavië- en het Rwandatribunaal en het permanente Internationaal Strafhof.

Lees meer...

App vervangt tolkbriefje bij TVcN

TVcN Tolk AppTolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) heeft een app ontwikkeld waarmee tolken die voor TVcN werken tolkopdrachten eenvoudig kunnen accepteren of weigeren.

Lees meer...

Vlaamse Tolkentelefoon vanaf 1/1/2013: wie moet betalen? En hoeveel?

Vlaamse Tolkentelefoon vanaf 1/1: wie moet betalen? En hoeveel?Op 31 december is het gedaan met de gratis tolkentelefoon voor iedereen. De Vlaamse Tolkentelefoon ofte Ba-bel krijgt de tolkenhonoraria en de telefoonkosten niet meer gesubsidieerd van minister van Inburgering Geert Bourgeois. Zo zullen onder meer OCMW's, gemeentelijke en stedelijke diensten, ziekenfondsen maar ook instellingen zoals Payoke, Caritas International en Pag Asa voortaan zelf de kosten moeten dragen voor de tolkenbijstand die ze van Ba-bel, de Vlaamse Tolkentelefoon wensen.

Lees meer...

Werkgroep bereidt oplossing tolkenprobleem Justitie voor

Werkgroep bereidt oplossing tolkenprobleem Justitie voorVerschillende leden van de Kamercommissie Justitie stelden gisteren vragen aan minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) over de vrijlating van een Braziliaanse drugkoerier bij gebrek aan een tolk Portugees, over het gebrek aan gerechtstolken in het algemeen en over het statuut van de beëdigd vertaler of tolk. De minister antwoordde dat er een werkgroep is opgericht die de omzetting van de fameuze Europese vertaal- en tolkrichtlijn 2010/64 voorbereidt.

Lees meer...

Onderzoeksrechter vindt geen tolk en laat drugkoerier gaan

Onderzoeksrechter vindt geen tolk en laat drugkoerier gaanZaterdag werd bij een Brusselse onderzoeksrechter een Braziliaan voorgeleid die de politie vrijdagavond met vier kilogram cocaïne had onderschept op de luchthaven van Zaventem. In tegenstelling tot de politie vrijdagavond vond de onderzoeksrechter zaterdag geen tolk Portugees en liet de onderzoeksrechter de verdachte - volgens de advocaat van de verdachte na een hele dag te hebben gezocht - vrij.

'Er is een tekort aan gerechtstolken in ons land,' zegt Henri Boghe, voorzitter van Lextra Lingua, vereniging van gerechtstolken, in Het Nieuwsblad. 'Af en toe ontstaat er een acuut probleem. De meeste mensen oefenen het beroep uit in bijberoep, en zijn daardoor niet altijd beschikbaar. De overheid moet het beroep aantrekkelijker maken. Gerechtstolk moet een wettelijk beschermd beroep worden, de tolken moeten een eigen statuut krijgen, en de opleidingen moeten geharmoniseerd worden.'

Ook de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF) roept in een persbericht de regering op 'zich eindelijk en dringend te buigen over het statuut van de beëdigd vertalers en tolken, die met de toenemende mondialisering en steeds opener grenzen steeds belangrijker zullen worden voor justitie'.

'Dit plaatst ons land in een zeer slecht daglicht. Voor mij is dit het bewijs dat de onaantastbare positie van de onderzoeksrechter dringend in vraag gesteld moet worden,' zegt Brice De Ruyver, professor criminologie aan de Universiteit Gent, in De Morgen.

Lees meer...

Meer artikelen...

 1. Nieuwe vereniging voor gerechtstolken en -vertalers boven de doopvont
 2. Gezondheidszorg: Wie gaat vanaf 1 januari de telefoontolk betalen?
 3. Waar staat het wetenschappelijk tolkonderzoek?(conferentie)
 4. Btw-regeling gerechtstolken nog altijd niet rechtlijnig
 5. "Het is vijf voor twaalf voor de tolken"
 6. Britten willen lessen trekken uit tolkendebacle
 7. Conferentietolken (postgraduaat)
 8. Forensisch spraakonderzoeker zoekt taptolken voor onderzoek over sprekerherkenning
 9. 'De waarde van een tolk is moeilijk te meten'
 10. TVGent levert 100.000ste tolk- en vertaalprestatie
 11. Vlaamse Tolkentelefoon vermindert druk om Nederlands te leren niet
 12. Introductiecursussen sociaal tolken
 13. Vorig jaar 10.000 theoretische rijexamens met tolk
 14. Strijd tegen mensenhandel heeft meer betrouwbare tolken nodig
 15. Carolien van Nunen ontvangt de Jan Van Gucht-prijs 2012
 16. Nederlandse gerechtstolken/-vertalers bundelen krachten in Registergroep
 17. België heeft geen haast met omzetting Europese vertaal- en tolkrichtlijn
 18. 'Betalingsachterstand gerechtstolken en -vertaler weggewerkt'
 19. Permanente tolkendienst voor noodnummer 112?
 20. SoVeTo, belangenvereniging voor sociaal vertalers en tolken uit de startblokken
 21. LinguaJuris organiseert nieuwe spoedcursus gerechtstolken
 22. Taptolken moeten 1,7 miljoen inleveren
 23. Alles wat je ooit wilde weten over tolken en vertalers in het Europees Parlement
 24. 'Gerechtstolken slaken noodkreet'
 25. Zwartepieten met tolken in Nederlandse gezondheidszorg
 26. De rol van de gerechtstolk empirisch onderzocht
 27. 'Bespaar nooit op een tolk'
 28. Nederland bezuinigt erg fors op tolken in de zorg
 29. Taaltechnologie voor de meertalige vergadermarkt (lezing)
 30. Meeting over de Belgische tolkenmarkt
 31. Tolken en conflictbemiddeling (lezing)
 32. Opnieuw korte tolkenstaking aan Brusselse rechtbank
 33. Brusselse gerechtstolken houden protestactie op de trappen van het justitiepaleis
 34. Europa heeft meer en betere tolken nodig, ook Nederlandstalige
 35. Tien jaar Ba-bel, Vlaamse Tolkentelefoon
 36. Nieuwe spoedcursus sociaal tolken
 37. Sociaal tolken en vertalen in Antwerpen
 38. Conferentietolken (postgraduate opleiding)
 39. Een symbolenglossarium voor gerechtstolken
 40. Tekort aan vertalers en tolken voor terrorismezaken
 41. Postgraduaat Tolkenpraktijk
 42. Nieuwe spoedcursus voor gerechtstolken
 43. Introductiecursussen sociaal tolken
 44. Opleiding fluistertolken
 45. Pratend voorwaarts (relaas van een Nederlandse oorlogstolk in Libanon)
 46. Europese tolk- en vertaalrichtlijn treedt op 15 november in werking
 47. Nieuw wetsvoorstel over statuut gerechtsvertaler ingediend
 48. 1,2 miljoen euro achterstallig loon voor Antwerpse gerechtstolken onderweg
 49. Antwerpse gerechtstolken al sinds april niet meer betaald
 50. EU-richtlijn over recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures binnenkort in werking

Aanvullende gegevens