Framegebaseerd classificeren

Medische gegevens die primair in natuurlijke taal worden vastgelegd, krijgen daarna numerieke codes met behulp van coderingssystemen. Deze systemen bestaan uit lijsten met numerieke codes en de talige omschrijving ervan, de zogenaamde rubrieken. De juiste interpretatie van een rubriek door de codeur is essentieel, maar levert problemen op. In een casusstudie onderzocht Maria-Cornelia Wermuth de interpretatieproblemen, die onder andere door hun specifieke talige structuur veroorzaakt worden.

Lees meer...

Aanvullende gegevens