Nieuwe Vlaming vervangt allochtoon

Het Spiegelbureau van de Open VLD adviseert dat de term 'allochtoon' in liberaal taalgebruik en in liberale publicaties voortaan beter kan worden vervangen door de term 'nieuwe Vlaming'.

Lees meer...

Aanvullende gegevens