Nieuw woordenboek moet arbeidsongevallen door taalproblemen verminderen

Nieuw online woordenboek met veiligheids- en preventiejargonDe mobiliteit binnen Europa neemt toe. Ook op het werk. Werknemers en aannemers komen tegenwoordig uit alle hoeken van Europa (en daarbuiten). Dat zorgt op het werk voor een taalkloof tussen de werknemers, en tussen werknemers en (onder)aannemers. Die taalkloof is niet zonder risico's voor de veiligheid. Hoewel werkgevers en hoofdaannemers wettelijk verplicht zijn te controleren of de instructies die ze aan de arbeiders geven ook effectief worden begrepen, neemt men algemeen aan dat de veiligheidsrisico's als gevolg van de taalkloof de voorbije jaren flink zijn toegenomen. Er komen immers steeds meer buitenlanders en ze blijven maar voor een paar weken of maanden. Niet lang genoeg dus om de plaatselijke voertaal te leren, met alle veiligheidsrisico's vandien.

Lees meer...

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts