Terminologie voor docenten Nederlands in vreemde streken

Terminologie voor docenten Nederlands in vreemde streken(update 17/8: Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar) 
Op maandag 27 augustus, de openingsdag van het 18de Colloquium Neerlandicum in Antwerpen, organiseren NL-Term en het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie een precolloquium over vaktalige communicatie (terminologie) in de neerlandistiek extra muros: 'Terminologie: een sleutel tot andere werelden?'

De bedoeling van deze middag is inzicht te bieden in wat terminologie in feite is en vooral om met de deelnemers en de sprekers de vraag te beantwoorden of en hoe vaktalige communicatie in het Nederlands een rol en plaats kan innemen in de werkzaamheden van docenten Nederlands in vreemde streken.

Het programma bestaat uit 8 sessies van telkens 15 minuten. Hierin belichten de sprekers de relatie tussen terminologie en een aantal andere, verwante gebieden, zoals kennis (Willy Martin), onderwijs Nederlands als vreemde taal (Els Ruijsendaal), vertalen (Rita Temmerman), zakelijk Nederlands (Philippe Hiligsmann), algemene taal (Cornelia Wermuth) en neologismen (Jan Convents).

Verder worden in 2 sessies ook het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (Hennie van der Vliet) en NL-Term (Truus Kruyt) voorgesteld.


Het definitieve programma en de praktische informatie zijn op onderstaande website te raadplegen.


Het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (NedTerm) is een aanspreekpunt voor alle aspecten rond terminologie voor het hele Nederlandse taalgebied. Het steunpunt is in 2007 opgericht door de Nederlandse Taalunie en het wordt in de praktijk bemand door de Vrije Universiteit Amsterdam (Attila Görög en Hennie van der Vliet) en CrossLang (Nathalie De Sutter, Rian van der Brogt en Alexandre Pisano) uit Gent.
NL-Term is de Nederlands-Vlaamse vakvereniging voor Nederlandstalige terminologie.


Meer info: www.ivnnl.com/congressen.php?id=83


Meer info: www.nedterm.org


Meer info: www.nlterm.org


(dd - 20/7/2012)

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts