TBX-Lite op komst?


Om de uitwisseling van terminologische gegevens gemakkelijker te maken, is internationaal een norm afgesproken die zegt in welke vorm terminologische gegevens het beste worden uitgewisseld. Deze norm is de TermBase eXchange standard ofte TBX. LISA, de Localization Industry Standards Association, de organisatie dus die over normen voor de lokalisatiesector gaat, stelt nu een afgeslankte versie voor van TBX: TBX-Lite.

Lees meer...

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts