Modules, zeer concrete ontwikkelingsdoelen en sleutelcompetenties

De Vlaamse Centra voor Basiseducatie (CBE) zullen al hun opleidingen vanaf volgend jaar nog uitsluitend in modulaire vorm aanbieden. De CBE organiseren onder meer cursussen Nederlands als moedertaal (NT1), Nederlands als tweede taal (NT2), alfabetisering in het Nederlands als tweede taal (alfa NT2), opstap Engels en Frans.

Lees meer...

Aanvullende gegevens