Nederlands. Schat van een taal

Ook dit jaar lanceert de provincie Vlaams-Brabant een campagne om meer mensen naar cursussen Nederlands te lokken. De voornaamste doelgroep van deze promotiecampagne voor het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal - Nederlands voor anderstaligen) zijn de Franstalige inwijkelingen, maar ook allochtonen en expats zijn doelgroepen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens