Telefonische taaltoets

In Nederland staat de taaltoets ter discussie die minister voor Integratie Rita Verdonk wil invoeren. De taaltoets maakt deel uit van het inburgeringsexamen dat immigranten uit niet-EU-landen moeten afleggen. De bedoeling is dat ze die taaltoets telefonisch afleggen. Daarbij zou gebruik worden gemaakt van spraakherkenning. Tegen de plannen zijn ook vanuit academische kringen bezwaren geuit, zowel juridische bezwaren als bezwaren tegenover de gebruikte spraaktechnologie.

Lees meer...

Aanvullende gegevens