Hot Potatoes (1)

Het Département des Langues van de Forem (de Waalse VDAB) heeft een oefeningenmodule Nederlands voor het zakenleven toegevoegd aan zijn onlinelessen Nederlands (Banque d'activités en ligne). Eerder waren er al modules beschikbaar voor vrachtwagenchauffeurs en magazijniers, modules om te oefenen op het gebruik van de voorzetsels en twee modules over de typische telefoontaal. De onlinemodules sluiten telkens aan op een open opleiding die de Forem aanbiedt. De oefenmodules zijn gemaakt met Hot Potatoes, zogenaamde half-baked software.

Lees meer...

Aanvullende gegevens