Toetstips en toetspost

Het CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) ontwikkelt NVT-examens (Nederlands als vreemde taal). Aan wie zelf toetsen wil ontwikkelen, biedt het CNaVT een hele reeks tips. In iedere toetstip komt een ander aspect van het ontwikkelen van functionele toetsen aan bod. Bovendien zijn in de tips opdrachten verwerkt, die naar het CNaVT teruggestuurd kunnen worden voor feedback. Deze week is ToetsTip 5 uit.

Lees meer...

Aanvullende gegevens